Call Us : 9657986505   | E-mail : avpm93@gmail.com

Trustee

 
Name of the Trustee Designation
1. Mr. Mohanlal Kanhyalal Sancheti President
2. Mrs. Vimal Mohanlal Sancheti Vice president
3. Mrs. Varsha Kishor Tatiya Secretary
4. Shamla Vijaykumar kothari Member
5. Aishwarya Kishor Tatiya Member
6. Seema Pradip Katariya Treasurer
7. Gunjan Rahul Barne Member